DEI for change

DEI for change

Vision, strategi og mål

Arbejdet med at integrere DEI handler om at åbne op for nye muligheder og nye perspektiver på flere niveauer, og derfor er det vigtigt at man starter med at definere vision og formål, så man arbejder med en klar overordnet retning. Kort sagt, hvad vil vi gerne opnå. Dette kan naturligvis justeres undervejs.

Som topledelse kan man integrere DEI på tre niveauer:

1) Topledelsens eget rum. Her kan man sikre diversitet, lydhørhed og inkluderende processer omkring beslutningsbordet og skabe et godt samarbejde, der inkluderer nye perspektiver.

2) Forretningen/kerneydelsen. Her kan DEI styrke kvaliteten ved at styrke både viden og bevidsthed om hvilke nye perspektiver, der med fordel kan integreres og hvordan man kan fremtidssikre kerneydelsen/forretningen ved hjælp af strategisk DEI.

3) Organisationen. Her kan DEI styrke arbejdet med at fremme de bedste talenter, udrydde forskelsbehandling og eksklusionsmekanismer samt sikre at alle kan levere optimalt gennem oplevelsen af tryghed, indflydelse og anerkendelse.

Topledelsen kan således starte processen ved at opnå større indsigt i de helt overordnede perspektiver og muligheder, hvordan kan man udvikle en konkret strategi for at nå dem og ikke mindst - hvordan sætter man realistiske og ambitiøse mål.

DEI for change leverer professionel rådgivning og support til hele processen, og kan sikre at topledelsen ender ud med en stærk vision, klare mål og ikke mindst en effektiv strategi.

Processen vil foregå i en blanding af skriftlige input og ved fysiske eller online møder afhængig af, hvad der giver mening og hvad der passer ind i topledelsens program.

DEI for change vil indsamle relevant data til at styrke processen, og anbefaler at topledelsen vælger at få udarbejdet et vidensgrundlag, der kan sikre at hele processen foregår på et vidensbaseret grundlag.

Se nærmere under Vidensgrundlag I - Vision, strategi og mål.

DEI for change leverer

Oplæg

Mundtligt oplæg om den nye lovgivning om køn og ledelse af 1-2 timers varighed.

Kursus for topledelser

Skarpt online kursus for topledelser, der med afsæt i egen organisation lærer at arbejde strategisk med DEI.

Vidensgrundlag I - Vision, strategi og mål

Et uddybende vidensgrundlag, der vil give topledelsen et overblik i helikopterperspektiv, der vil give mulighed for at udarbejde en strategi og sætte overordnede konkrete mål på et vidensbaseret grundlag.

Vidensgrundlag II - Politik og handlingsplan

Et uddybende vidensgrundlag baseret på kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af hele organisationen med fokus på at udvikle en effektiv og målrettet politik og handlingsplan.

Hvis I vil vide, så kontakt DEI for change

DEI

for change

Hindegade 6

1303 København K

Denmark

+45 61 69 59 90

ck@deiforchange.dk

Navigation

Mandag Morgen

Charlotte Kirkegaard

er fast klummeskribent i Ugebrevet Mandag Morgen.

Du kan læse med ved at klikke på ovenstående link. Artiklerne er ikke bag betalingsmur.