DEI for change

DEI for change

Strategisk DEI med succes- for topledere

Oplæg, der skarpt og præcist vil sætte jer i stand til at vurdere, hvordan I mest effektivt får skabt bæredygtige forandringer ved hjælp af DEI. Det vil sikre at I som topledelse er det nødvendige skridt foran.

Oplægget vil inkludere tre strategiske fokuspunkter:

• Topledelsens eget rum

• Forretningen/kerneydelsen

• Organisationens struktur, kultur og ledelsesværdier

Med afsæt i nyeste viden på området vil I blive guidet til en dybere forståelse og et langt større overblik over perspektiver og muligheder for lige præcis jeres topledelse – og ikke mindst hvordan I kan eksekvere mest effektivt både i relation til forretningen/kerneydelsen og organisationen.

Indhold

Vi vil starte med at se på, hvad DEI egentlig kan og hvorfor det er vigtigt for topledelser at forholde sig til.

Dernæst vil vi se på topledelsens eget rum med fokus på diversity (rekruttering), equity (undgå forskelsbehandling) og inclusion (af både mennesker og perspektiver).

Med afsæt i jeres forretning/kerneydelse vil vi se nærmere på, hvilke data og hvilken viden I som topledelse bør besidde som en del af et diversity-perspektiv for at kunne udvikle jeres forretning/kerneydelse bedst muligt. Det vil give mulighed for overblik over muligheder for fremtidig kvalitetssikring. Oplægget vil være special rettet mod jeres branche/sektor.

Endelig vil der blive gennemgået, hvilke data og viden, I bør besidde fra jeres egen organisation i relation til struktur, kultur og ledelsesform(er) for at kunne integrere DEI og trimme alle tre dele ind til en moderne og inkluderende organisation.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Udbytte

Det vil skabe klarhed over jeres handlemuligheder som topledelse.

I vil som samlet ledergruppe få en fælles forståelse og et fælles sprog, der kan hjælpe jer til at prioritere jeres DEI indsats.

Det vil klæde jer på til dels at tiltrække og fastholde de dygtige talenter og sikre jer en plads som en moderne og attraktiv arbejdsplads.

Det vil sætte jer i stand til at udvikle jeres forretning/kerneydelse i retning af bedre kvalitet med fokus på de bedste beslutninger og bæredygtighed for øje.

Det vil lette jeres arbejde med implementering af ESG og overholde beskyttelseslovgivning i forhold til minoriteter.

Det vil styrke jeres arbejde med at sikre psykologisk tryghed for alle – både ledere og medarbejdere.

Det vil sætte jer i stand til at øge både jeres individuelle og kollektive bevidsthed omkring bias og blinde vinkler.

Endelig vil det give jer en åbenhed og mulighed for at se og erkende nye perspektiver, og give jer konkret viden om, hvilke skridt, der er de vigtigste at tage.

I vil således kunne planlægge jeres strategi på et samlet og vidensbaseret grundlag.

Målgruppe

Topledelser. Det vil med fordel kunne inkludere både bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer og medarbejdere med strategisk ansvar.

Praktisk

Oplægget kan bestilles af hhv. 1 times eller 2 timers varighed, og det kan foregå både online eller ved fysisk fremmøde.

Priser

1 time 15.000 kr. (online: 10.000 kr.)

2 timer 25.000 kr. (online: 17.000 kr.)

Hvis man bestiller 2 timers oplæg vil der være større mulighed for at stille spørgsmål og have åbne drøftelser undervejs.

Ved fysisk møde må tillægges rejseomkostninger udenfor Storkøbenhavn.

Underviser

Charlotte Kirkegaard er uddannet jurist og har +20 års erfaring indenfor DEI som hhv. forsker (Center for Ligestillingsforskning) og selvstændig konsulent (DEI for change). Hun har arbejdet for FN, EU, Nordisk Ministerråd, skiftende danske regeringer samt store virksomheder og organisationer, hvor hun har gennemført undersøgelser, analyser og strategier samt holdt foredrag både nationalt og internationalt. Desuden er hun forfatter til bogen ”Vi har jo døtre der følger os – Sådan får vi flere kvinder i ledelse”, der er udgivet på Djøf Forlag.

Kontakt DEI for change for at høre nærmere

DEI

for change

Hindegade 6

1303 København K

Denmark

+45 61 69 59 90

ck@deiforchange.com

Navigation

Mandag Morgen

Charlotte Kirkegaard

er fast klummeskribent i Ugebrevet Mandag Morgen.

Du kan læse med ved at klikke på ovenstående link. Artiklerne er ikke bag betalingsmur.