DEI for change

DEI for change

Det DEI sensitive lederskab

Skarpt oplæg om den DEI sensitive leder – hvad kræver det som leder at sikre at alle er med og oplever sig trygge nok til at kunne performe deres bedste. Hvordan sikrer man at alle – også minoriteter – oplever sig sete og inkluderede.

Oplægget vil udfolde tre hovedtemaer:

- Klare ledelsesværdier

- Inkluderende struktur og kultur

- Behovet for transparens og lydhørhed

At lede med et DEI perspektiv stiller store krav både til lederes egen ydmyghed og opmærksomhed på egne blinde vinkler, og oplægget vil give en klar fornemmelse af de typiske faldgruber og nye perspektiver og muligheder, der er lige til at inkorporere i egen ledelsesstil.

Indhold

Oplægget vil skabe bevidsthed om ledernes egne bias omkring fordeling af arbejdsopgaver, anerkendelse, forfremmelser, bonusordninger og lønforhøjelser og komme med konkrete bud til en bevidst og transparent struktur.

Der vil blive sat fokus på at have klare ledelsesværdier, der understøtter DEI og som er konkrete og operationaliserbare.

Desuden vil vigtigheden af god og inkluderende kommunikation blive gennemgået med fokus på at undgå brug af herskerteknikker og mikroaggressioner både fra lederen og blandt medarbejdere. Der vil være en gennemgang af god praksis, når herskerteknikker og mikroaggressioner anvendes og hvorledes man kan gøre det til et fælles ansvar at sikre at kommunikationen er båret af ligeværd og inklusion.

Endvidere vil vigtigheden af transparens i relation til karriereveje og kompetencekrav til ledere blive gennemgået.

Endelig vil der være fokus på behovet for dels at bruge konflikter som udviklingsredskab og dels at sikre at krænkelsessager ikke behandles som konflikter.

Udbytte

Organisationens ledere vil få en fælles forståelse og et fælles sprog, der vil styrke det fremtidige arbejde med at integrere DEI i eksekvering af lederskabet.

Det vil sætte nye fælles standarder for det gode lederskab og løfte hele organisationen.

De enkelte ledere vil blive styrket i at få alle medarbejdere til at performe optimalt og sikre at alle blive set, hørt og inkluderet.

Det vil være med til at sikre en sund og tryg kultur, der gør det lettere for både ledere og medarbejdere at arbejde konstruktivt med konflikter som forandringsmateriale.

Målgruppe

Ledere på alle niveauer

Praktisk

Oplægget kan bestilles af hhv. 1 times eller 2 timers varighed, og det kan foregå både online eller ved fysisk fremmøde.

Priser

1 time 15.000 kr. (online: 10.000 kr.)

2 timer 25.000 kr. (online: 17.000 kr.)

Hvis man bestiller 2 timers oplæg vil der være større mulighed for at stille spørgsmål og have åbne drøftelser undervejs.

Ved fysisk møde må tillægges rejseomkostninger udenfor Storkøbenhavn.

Underviser

Charlotte Kirkegaard er uddannet jurist og har +20 års erfaring indenfor DEI som hhv. forsker (Center for Ligestillingsforskning) og selvstændig konsulent (DEI for change). Hun har arbejdet for FN, EU, Nordisk Ministerråd, skiftende danske regeringer samt store virksomheder og organisationer, hvor hun har gennemført undersøgelser, analyser og strategier samt holdt foredrag både nationalt og internationalt. Desuden er hun forfatter til bogen ”Vi har jo døtre der følger os – Sådan får vi flere kvinder i ledelse”, der er udgivet på Djøf Forlag.

Kontakt DEI for change for at høre nærmere

DEI

for change

Hindegade 6

1303 København K

Denmark

+45 61 69 59 90

ck@deiforchange.com

Navigation

Mandag Morgen

Charlotte Kirkegaard

er fast klummeskribent i Ugebrevet Mandag Morgen.

Du kan læse med ved at klikke på ovenstående link. Artiklerne er ikke bag betalingsmur.