DEI for change

DEI for change

Foredrag

Charlotte Kirkegaard har mange års erfaring i at holde taler, foredrag, workshops og har talt ved både både nationale og internationale konferencer. Hun har desuden optrådt som ekspert på nationalt TV.

Charlotte Kirkegaard taler gerne både for store og små forsamlinger, og hun brænder for sine emner, hvilket gør at hun altid brænder stærkt igennem.

Alle foredrag kan tilrettes særlige behov - eventuelt med afsæt i egen organisation og særligt indhentet viden - mod ekstra betaling.

Keynote speak:

Globale tendenser,

DEI og bæredygtighed

En fokuseret og skarp rejse gennem tidens strømninger med fokus på Verdensmål 5, nødvendigheden af diversitet omkring beslutningsbordene og inklusion af nye perspektiver.

Der skal udvises nye og væsentlige mere langsigtede former for lederskab for at møde tidens udfordringer - og ikke mindst løse dem. Det gælder både nationalt og globalt.

Desuden leverer jeg en forklaring på, hvorfor det kun er muligt at skabe bæredygtige resultater, såfremt vi integrerer ligestilling mellem køn.

Målgruppe: Alle, der interesserer sig for fremtidens lederskab.

Varighed: 30-60 min. afhængig af konteksten. ( Dansk / Engelsk )

Bestil foredrag her

eller stil spørgsmål

Foredrag

Ny lovgivning om køn og ledelse

1. januar 2023 fik vi ny lovgivning om køn og ledelse, der skal styrke arbejdet med at få flere kvinder i topledelse. Der skal sættes måltal, udarbejdes politikker, afrapporteres og der vil være offentlig benchmarking.

Lovgivningen omfatter både det private og det offentlige område.

Jeg vil i foredraget gennemgå de konkrete regler, deres konsekvenser og give bud på, hvordan man kan efterleve dem.

Målgrupper: Bestyrelser, direktioner, HR og ledergrupper.

Varighed 1-2 timer

Foredrag

Sådan tager bestyrelsen teten og får flere kvinder i ledelse

Bestyrelsens ansvar for disse processer bliver specificeret i denne tid og I vil her blive guidet igennem den grundlæggende proces, der vil sætte jer i stand til at arbejde vidensbaseret, målrettet og effektivt med at skabe de nødvendige resultater både for jer selv som bestyrelse og for resten af organisationen.

Målgruppe: Bestyrelser indenfor alle brancher og sektorer

Varighed: 1-2 timer afhængig af behov.

Foredrag

Nye EU regler omkring køn, ledelse og løn

Få overblik over de nye EU-regler omkring ledelse og løn og ikke mindst hvilke krav, der fremover stilles til private virksomheder for at kunne honorere de nye krav om transparens i både rekrutteringsprocesser og lønberegning.

Målgruppe: Bestyrelser, direktioner, ledere og HR

Varighed: 1-2 timer efter behov.

Foredrag

Nye regler om seksuel chikane

Få styr på den nye lovgivning omkring seksuel chikane, og hvad den kommer til at betyde på hverdagens arbejdspladser. Og ikke mindst hvordan implementerer man den, så man både overholder reglerne og får udryddet seksuel chikane.

Målgruppe: Bestyrelser, direktioner, ledere og HR

Varighed: 1-2 timer efter behov.

Foredrag

Sexisme og seksuel chikane

Få svar på hvordan sexisme og seksuel chikane hænger sammen i en organisation, og hvordan man kan adressere og skabe de nødvendige forandringer.

Hvilke temaer skal man se på og hvordan udvikler man den nødvendige strukturelle og kulturelle forandring.

Målgruppe: Bestyrelser, direktioner, ledere og HR

Varighed: 1-2 timer efter behov.

Foredrag

Ligestilling, verdensmål og konventionerne

Hvordan ser ligestilling i Danmark ud set i lyset af verdensmål 5 og de internationale konventioner. Der vil være særligt fokus på CEDAW Konventionen (FNs Kvindekonvention) og Istanbul Konventionen (Europarådets konvention om vold mod kvinder). Begge vil blive sat op imod verdensmål 5 og de delmål, der ligger herunder og fokus vil være hvordan Danmark egentlig klarer sig.

Målgruppe: Alle med interesse for ligestilling mellem køn set i et internationalt perspektiv.

Varighed: 1-2 timer efter

Foredrag

Ligestilling i projekter og politikker

Både kommuner og organisationer gennemfører en række politikker og projekter, hvor man med fordel kan sikre DEI og ligestilling fra start. Få en god start leveret og lær hvordan man gør.

Det vil sikre både bedre fokus på målgrupper og kvalitet.

Målgrupper: Politikere og projektledere

Varighed: 2 timer

DEI

for change

Hindegade 6

1303 København K

Denmark

+45 61 69 59 90

ck@deiforchange.com

Navigation

Mandag Morgen

Charlotte Kirkegaard

er fast klummeskribent i Ugebrevet Mandag Morgen.

Du kan læse med ved at klikke på ovenstående link. Artiklerne er ikke bag betalingsmur.