DEI for change

DEI for change

Kursus for topledelser

Professionalisér bestyrelsen og direktionen indenfor strategisk DEI

Fra 1. januar er bestyrelser og direktioner forpligtet til at arbejde mål- og resultatorienteret med at få flere kvinder i topledelse.

Lovgivningen gælder både for det private og det offentlige område.

Det er muligt at udvide det strategiske arbejde med DEI i relation til andet end køn. En gennemgribende modernisering vil også give plads til minoriteter og sikre en bredere form for diversitet, samt give et løft til både lighed og inklusion.

DEI for change tilbyder et kursus for topledelser, der vil sætte jer i stand til at arbejde strategisk med DEI på et bredere plan, og desuden vil sætte jer i stand til at udstikke retningen for resten af organisationen

Kurset består af fire moduler, hvor der arbejdes fokuseret med jeres konkrete udfordringer med afsæt i egen organisation. Hvert modul er en intensiv træning af 30-45 min. varighed og foregår online.

Mellem modulerne indhenter DEI for change relevante og tilgængelige oplysninger fra jeres organisation, så de kan indgå i arbejdet på næste modul.

Tidspunkter og interval tilrettelægges, så det passer ind i bestyrelsens og/eller direktionens arbejdsrytme.

Kurset kan indgå som en del af den sædvanlige mødeplan eller lægges separat.

Efter hvert modul vil modtagerne få tilsendt en skriftlig gennemgang af indholdet fra dagens modul og samt en oversigt over, hvilke temaer, der skal arbejdes videre med på næste modul.

Hvert modul vil således indeholde et skræddersyet oplæg, der vil tage afsæt i viden fra jeres organisation, samt den seneste internationale forskning.

Kurset vil

  • Sætte topledelsen i stand til at forstå de overordnede linjer både i lovgivningen og tænke strategisk i relation til at inkorporere DEI i både strategi og det daglige arbejde.

  • Få topledelsen til at indse og forstå det potentiale og de nye muligheder, der er for hele organisationen.

  • Klæde den samlede topledelse på til at handle konkret.
  • Give den samlede topledelse ny viden og et fælles sprog at arbejde ud fra.

  • Sikre at topledelsen kan fortsætte arbejdet efter kursets afslutning.

  • Sikre at topledelsen kan overholde lovgivningen og skabe de nødvendige resultater.

Moduler

Modul 1. Gennemgang af den nye lovgivning. Måltal, politik, afrapportering, benchmarking.

En præcis og juridisk gennemgang af den nye lovgivning samt et overblik hvor topledelsen skal styrke eget arbejde for at efterleve de nye regler.

Modul 2. Topledelsens strategiske perspektiver med afsæt i eget rum, forretning/kerneopgave samt organisationen som helhed.

De tre temaer vil blive gennemgået med afsæt i topledelsens nuværende situation og vil give den samlede topledelse et overblik over nye perspektiver og muligheder.

Modul 3. Konkrete tiltag og implementering.

Med afsæt i drøftelserne og den nye viden fra Modul 2 vil der her blive arbejdet med hvilke konkrete tiltag, der er mulige, realistiske og mest formålstjenlige for topledelsen på nuværende tidspunkt. Der vil her dannes den overordnede ramme for en fremtidig strategi.

Modul 4. Hvordan sikrer topledelsen de langsigtede resultater.

Med afsæt i de tre foregående moduler vil der her blive lagt en konkret strategi med fokus på de langsigtede resultater, konkrete målsætninger og løbende monitorering.

Samlet pris for hele bestyrelsen: 45.000, - kr. ekskl. moms.

Prisen inkluderer online undervisning, skriftligt kursus materiale og forberedelse mellem modulerne.

Kurset vil blive varetaget af cand.jur. Charlotte Kirkegaard, DEI for change, der både er ekspert på området og har gennemført kurser og rådgivning på et professionelt niveau gennem en længere årrække.

DEI for change leverer

Enkelt modul

Det er muligt blot at bestille et enkelt modul ad gangen.

Rådgivning

Det er muligt at få rådgivning og sparring mellem modulerne både for den samlede topledelse og for enkeltmedlemmer.

Strategisk oplæg

DEI for change kan også tilbyde strategiske oplæg indenfor særlige områder, der specifikt vil styrke arbejdet indenfor DEI for jer. Det kan eksempelvis være de nye barselsregler, ledertræning af ledergruppen, procedurer i relation til de nye regler for seksuel chikane mv.

Vidensgrundlag

Et vidensgrundlag vil sætte topledelsen i stand til at udarbejde rammerne for de lovpligtige mål og den lovpligtige politik på en grundig, systematisk og effektiv måde.

Læs mere:

Vidensgrundlag I - Vision, strategi og mål

Vidensgrundlag II - Politik og handlingsplan

Kontakt DEI for change for at høre nærmere.

Kontakt DEI for change

DEI

for change

Hindegade 6

1303 København K

Denmark

+45 61 69 59 90

ck@deiforchange.dk

Navigation

Mandag Morgen

Charlotte Kirkegaard

er fast klummeskribent i Ugebrevet Mandag Morgen.

Du kan læse med ved at klikke på ovenstående link. Artiklerne er ikke bag betalingsmur.