DEI for change

DEI for change

ENGLISH

DEI for change

Rådgivning - Undersøgelser

Oplæg - Strategi

Processtyring

professionel konsulentbistand

ved cand.jur. charlotte kirkegaard

DEI er fremtidens største forandringspotentiale. DEI både kan og vil forandre den måde, som vi tænker lederskab, organisationer og mennesker på.

DEI for change tilbyder både rådgivning, oplæg, undersøgelser, strategiudvikling og støtte til implementering af processer.

I kan få professionel hjælp til at sikre alle talenter i spil, udrydde systematisk forskelsbehandling og få nye perspektiver på jeres strategier, handlingsplaner og implementeringsprocesser.

DEI for change har i mange år specialiseret sig i at få flere kvinder i ledelse på alle niveauer, men arbejder desuden med inklusion af minoritetsgrupper generelt.

De tre vigtigste niveauer af forandring

Strategi

Topledelsen skal både arbejde sine egne ledelsesrum, samt tage ansvar for hele organisationen og medarbejderne. Desuden skal DEI inkluderes i selve tænkningen af forretningen/kerneydelsen.

Det kræver viden, klar vision, konkrete mål og en effektiv strategi.

DEI for change tilbyder rådgivning, kurser for topledelser, udarbejdelse af vidensgrundlag med konkrete anbefalinger, støtte til udforming af vision og mål samt udvikling af en effektiv strategi.

struktur

Organisationen skal transformeres og moderniseres. Det er muligt at bypasse nogle konsekvenser af unconscious bias og blinde vinkler ved at indføre nye og inkluderende strukturer.

Det kræver viden, udvikling af politik og handlingsplan med fokus på både struktur og kultur.

DEI for change tilbyder rådgivning, udarbejdelse af vidensgrundlag med konkrete anbefalinger, støtte og hjælp til udarbejdelse af politik og handlingsplan med indbygget monitorering.

kultur

Medarbejdere og ledere skal klædes på til at navigere i en divers og inkluderende kultur med fokus på lighed og inddragelse.

Det kræver viden, indførelse af ny inkluderende og lydhør kultur, der understøttes af en stærk struktur.

DEI for change tilbyder rådgivning, oplæg og workshops for ledere og medarbejdere med fokus DEI i praksis og hvordan man reelt understøtter og skaber en inkluderende kultur.

Kunder

UNDP,

UN Women,

EU,

Nordisk Ministerråd,

Europarådet,

Erhvervsministeriet,

Ligestillingsministeriet

Forsvaret,

Kulturministeriet,

Landbrug & Fødevarer

DJØF,

TV2,

Nordea,

Nykredit,

Vestas

Spar Nord

Jyske Bank,

FAOD,

Den Internationale Højskole

Kommunernes Landsforening,

FOA,

Cope Consulting

DI,

Københavns Kommune,

Women Deliver

Socialdemokratiet,

Sundhedsministeriet,

Miljøministeriet

Hvidovre Kommune,

Kunstakademiet,

GroupM

LOU Advokaterne,

DreamHack,

Allente TV

Themis m.fl.

Charlotte Kirkegaard

Charlotte Kirkegaard er uddannet jurist med efteruddannelse indenfor ledelse, kommunikation, filosofi og organisationsteori.

Hun har siden 2004 arbejdet professionelt med ledelse, DEI, organisation, køn og ligestilling som henholdsvis forsker og selvstændig konsulent - både nationalt og internationalt.

Hun er desuden forfatter og har skrevet en lang række artikler og kronikker i danske medier.

Charlotte Kirkegaard. Foto: Storm Ravn

Vi har jo døtre, der følger efter os

Sådan får vi flere kvinder i ledelse

Håndbog skrevet af Charlotte Kirkegaard, der henvender sig til topledelser, ledere og HR, beskriver hvordan det er muligt at få flere kvinder i ledelse på alle niveauer.

Bogen indeholder perspektiver, forskning og en samling konkrete værktøjer, og er baseret på en lang række interviews af danske ledere tilsat forfatterens viden og erfaring fra sit nationale og internationale arbejde.

Bogen er udkommet på Djøf Forlag og kan købes her. Bogen er omtalt i Djøf Bladet her.

"Det er en meget seriøs,

vel researchet og velskrevet bog. Der er et stærkt behov for en bog som denne."

Professor Steen Hildebrandt

Ny lov om køn og ledelse

Ny lovgivning omkring køn og ledelse trådte i kraft den 1. januar 2023, og reglerne omfatter både den private og den offentlige sektor.

Lovgivningen sigter mod at få flere kvinder i topledelse, og målet er en 40-60 fordeling på de tre øverste ledelseslag.

Der skal opstilles måltal for de tre øverste ledelseslag; dvs. bestyrelse, direktion og niveauet lige under direktionen med personaleansvar.

Måltallene skal angives med en tidsramme, og når målet er nået skal der opstilles nye måltal, indtil man har opnået minimum 40 procent af det underrepræsenterede køn. Hvis ikke man når sine måltal indenfor den angivne tidsramme skal man forklare sig.

Desuden skal man udarbejde en handlingsrettet politik, der skal sikre flere kvinder i ledelse i de øvrige ledelseslag.

Det hele skal indrapporteres og resultaterne vil blive offentliggjort på en særlig oprettet hjemmeside.

DEI for change kan hjælpe jer med at frembringe den nødvendige viden samt yde professionel hjælp til at udarbejde måltal, strategi og politik, der kan sikre at I dels når jeres mål indenfor tidsrammen og dels at I overholder lovgivningen fremadrettet.

Cand.jur. Charlotte Kirkegaard,

DEI for change, udarbejdede den

kvalitative del af vidensgrundlaget

for Erhvervsstyrelsen, da den

tidligere lovgivning på området

skulle evalueres.

Rapporten bygger på interviews

med 16 danske topledere,

og kan læses her:

Køn og ledelse i toppen

af dansk erhvervsliv

Nyt EU-direktiv

Et nyt EU direktiv sætter krav til virksomheders rekrutteringsprocesser til topledelsen.

Der er fremover krav om transparente kvalifikationskrav og processer. Målet er minimum 40 procent kvinder i topledelsen.

DEI for change kan hjælpe jer med at udvikle og implementere nye processer og tilpasse dem jeres egne strukturer, så overgangen bliver både let og præcis, samtidig med at I overholder de nye regler.

DEI

for change

Hindegade 6

1303 København K

Denmark

+45 61 69 59 90

ck@deiforchange.com

Navigation

Mandag Morgen

Charlotte Kirkegaard

er fast klummeskribent i Ugebrevet Mandag Morgen.

Du kan læse med ved at klikke på ovenstående link. Artiklerne er ikke bag betalingsmur.