DEI for change

DEI for change

Vidensgrundlag I - Vision, strategi og mål

Et vidensgrundlag i relation til vision, strategi og mål vil give jer et stærkt afsæt til at udarbejde både en langsigtet vision, realistiske og ambitiøse mål samt en effektiv strategi.

Vidensgrundlaget vil blive udarbejdet ud fra en kombination af data fra jeres ledelse og organisation, relevant national og international forskning, gældende dansk lovgivning samt branchekendskab.

Det vil tage afsæt i tre relevante niveauer, nemlig topledelsens eget rum, forretningen/kerneydelsen samt organisationen som helhed.

Den indsamlede viden vil blive analyseret fra et DEI perspektiv, hvilket helt konkret betyder:

Diversity (diversitet): Hvordan ser diversiteten ud i jeres organisation og ledelse.

Equity (lighed): Hvor kan man umiddelbart identificere modstande mod diversitet i jeres systemer, og hvor er det muligt at skabe større grad af lighed. Det kan være områder som rekrutteringsprocesser, procedurer for seksuel chikane, brug af barselsorlov etc.

Inclusion (inklusion): Hvor i jeres systemer kan man umiddelbart styrke inklusionen. Det kan være ny viden og andre perspektiver i relation til topledelsens arbejde og organisationens fremtidige udvikling, det kan være videreuddannelse af ledere og/eller arbejde med at styrke en inkluderende kultur i organisationen generelt.

Svarene på ovenstående spørgsmål vil naturligvis afhænge af de data, der kommer ind og I vil få tilsendt en rapport, der uddyber situationen hos jer.

Rapporten er ikke en tilbundsgående analyse af jeres konkrete muligheder i relation til politik og handlingsplan, men derimod et overblik i helikopterperspektiv, der vil give jer en mulighed for at udarbejde en strategi og sætte jer overordnede konkrete mål.

Rapporten vil desuden indeholde en række anbefalinger til det videre arbejde, både i relation til vision, mål og strategi.

Hvis der er særlige hensyn eller problematikker, som I ønsker belyst, skal I blot give besked.

Alt arbejde vil naturligvis foregå under tavshedspligt.

DEI for change leverer

Oplæg

Mundtligt oplæg om den nye lovgivning om køn og ledelse af 1-2 timers varighed.

Vision, strategi og mål

Support og rådgivning til at udvikle en klar vision, sætte ambitiøse og realistiske mål samt udvikle en effektiv strategi.

Vidensgrundlag II - Politik og handlingsplan

Et uddybende vidensgrundlag baseret på kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af hele organisationen, til brug for udvikling af politik og handlingsplan med løbende monitorering

Hvis I vil vide, så kontakt DEI for change

DEI

for change

Hindegade 6

1303 København K

Denmark

+45 61 69 59 90

ck@deiforchange.com

Navigation

Mandag Morgen

Charlotte Kirkegaard

er fast klummeskribent i Ugebrevet Mandag Morgen.

Du kan læse med ved at klikke på ovenstående link. Artiklerne er ikke bag betalingsmur.