DEI for change

DEI for change

Oplæg eller workshop:

Få styr på mikroaggressioner

Mikroaggressioner sætter sig i ofrenes system. De små kommentarer på arbejdspladsen, der ikke nødvendigvis er åbenlyst negative, men som kan virke sårende.

Mikroaggressioner er ikke altid ment som kritik – men de er altid dårlige for arbejdsmiljøet og i sidste ende bundlinjen.

De er ofte baseret på fordomme og bruges bevidst eller ubevidst til at udøve en form for magt, der resulterer i forskelsbehandling. De kan også være indirekte, fx ved at du bliver afbrudt, talt henover eller skal forsvare din faglighed i højere grad end andre.

Oplægget tager udgangspunkt i ny forskning om diversitet og inklusion. Vi sætter spot på, hvordan I kan identificere og tackle mikroaggressioner i hverdagen, og hvad I kan gøre for at komme dem til livs – både som leder, bystander og offer.

Hør mere om:

• hvad mikroaggressioner er

• hvordan de kan spille sammen med herskerteknikker

• hvordan I passer på jer selv og jeres kolleger

• hvad I kan gøre, hvis mikroaggressioner præger jeres arbejdsplads

• en guide til at stoppe mikroaggressioner

I kan bestille et oplæg af en times varighed med mulighed for at stille spørgsmål eller I kan bestille to timers workshop oveni. Med afsæt i oplægget vil vi sammen arbejde med temaet gennem øvelser og rollespil

Udbytte

Det vil give deltagerne en større forståelse for, hvad mikroaggressioner er og hvilke alvorlige konsekvenser, de har for ofrene.

Det vil give deltagerne et fælles sprog og indsigt, der kan danne grundlag for dybere snakke efterfølgende.

Det vil sikre ofrene en oplevelse af at blive hørt, forstået og inkluderet.

Det vil give muligheder for at handle konkret, når nogle udsættes for mikroaggressioner.

Hvis man vælger workshoppen til, vil det yderligere give:

Deltagerne vil gennem øvelser og rollespil blive mere bevidste om egne handlemuligheder.

Deltagerne vil desuden have et langt stærkere afsæt til at formulere fælles indbyrdes spilleregler for at sikre den gode og inkluderende tone på arbejdspladsen.

Målgruppe

Grupper af medarbejdere, ledere og ledergrupper.

Ved bestilling af oplægget er der intet loft over antal deltagere, men ved workshop anbefales et max. på 30 deltagere.

Praktisk

Oplægget kan bestilles af 1 times varighed, og det kan foregå både online eller ved fysisk fremmøde.

Priser

Oplæg: 1 time 15.000 kr. (online: 10.000 kr.)

Workshop (inkl. oplæg): 3 timer: 30.000 kr. (Kun fysisk fremmøde)

Ved fysisk møde må tillægges rejseomkostninger udenfor Storkøbenhavn.

Underviser

Charlotte Kirkegaard er uddannet jurist og har +20 års erfaring indenfor DEI som hhv. forsker (Center for Ligestillingsforskning) og selvstændig konsulent (DEI for change). Hun har arbejdet for FN, EU, Nordisk Ministerråd, skiftende danske regeringer samt store virksomheder og organisationer, hvor hun har gennemført undersøgelser, analyser og strategier samt holdt foredrag både nationalt og internationalt. Desuden er hun forfatter til bogen ”Vi har jo døtre der følger os – Sådan får vi flere kvinder i ledelse”, der er udgivet på Djøf Forlag.

Skriv til DEI for change for at bestille eller høre nærmere.

DEI

for change

Hindegade 6

1303 København K

Denmark

+45 61 69 59 90

ck@deiforchange.com

Navigation

Mandag Morgen

Charlotte Kirkegaard

er fast klummeskribent i Ugebrevet Mandag Morgen.

Du kan læse med ved at klikke på ovenstående link. Artiklerne er ikke bag betalingsmur.