DEI for change

DEI for change

Struktur

Strukturelle forandringer vil som oftest være både vigtige og nødvendige, når man skal implementere DEI uanset om det er hele organisationen, der er i spil eller om det er udvalgte områder.

Den politik, der nu er påkrævet ved lov, kræver udvikling af en ny moderne og inkluderende struktur, der kan levere de krævede resultater.

Områder som rekruttering, forfremmelse, løn, barselsorlov, seksuel chikane, kommunikation etc. kan med fordel styrkes ved at indføre klare og transparente processer, der udelukker forskelsbehandling baseret på individuelle skøn.

På den måde er det muligt at bypasse effekten af unconscious bias gennem nye procedurer og processer.

Desuden er det vigtigt at være opmærksom på at en usund uformel kultur ofte opstår i et tomrum, hvor der ikke er en sund grundlæggende struktur, der sikrer mod forskelsbehandling.

Udarbejdelse af et konkret vidensgrundlag vil give jer præcist overblik over, hvor i organisationen, der med fordel kan indføres nye strukturelle forbedringer.

Det er i udgangspunktet et samspil mellem direktionen og HR at skabe den rette strukturelle ramme for organisationen, ledere og medarbejdere, og DEI for change kan tilbyde både rådgivning, udarbejdelse af vidensgrundlag, udvikling af politik og handlingsplan samt støtte til implementering og monitorering.

Kontakt DEI for change

DEI

for change

Hindegade 6

1303 København K

Denmark

+45 61 69 59 90

ck@deiforchange.com

Navigation

Mandag Morgen

Charlotte Kirkegaard

er fast klummeskribent i Ugebrevet Mandag Morgen.

Du kan læse med ved at klikke på ovenstående link. Artiklerne er ikke bag betalingsmur.