DEI for change

DEI for change

DEI sensitivitet på alle niveauer

Der er nu mulighed for at købe en samlet DEI- pakke, der kan implementere DEI sensitivitet på alle niveauer samt sikre jeres succes fra start til slut.

Pakken indeholder:

1. Mundtligt oplæg for topledelsen, der opridser specifikke muligheder for topledelsen, kerneforretningen/-ydelsen, organisationen og lederskabet.

2. En skriftlig perspektivplan med afsæt i jeres virksomhed / myndighed med overblik over muligheder, barrierer og løsninger.

3. En dybdegående kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af jeres organisation med fokus på ledelsesværdier i praksis samt indbyggede eksklusionsmekanismer i struktur og kultur.

4. Udarbejdelse af skriftlig strategi, lovpligtig politik samt step-by-step handlingsplan med afsæt i undersøgelsens resultater.

5. Afsluttende mundtligt oplæg for relevante ledere og medarbejdere.

Alle processer bliver udviklet i tæt samarbejde med relevante medarbejdere hos jer, så vi sammen sikrer at de rigtige udfordringer adresseres og at løsningerne passer ind i jeres systemer og organisation. Det er i de skræddersyede forandringsprocesser successen gemmer sig.

Skriv til Charlotte Kirkegaard på ck@deiforchange.com for at drøfte jeres konkrete behov nærmere og få et uforpligtende tilbud.

DEI

for change

Hindegade 6

1303 København K

Denmark

+45 61 69 59 90

ck@deiforchange.dk

Navigation

Mandag Morgen

Charlotte Kirkegaard

er fast klummeskribent i Ugebrevet Mandag Morgen.

Du kan læse med ved at klikke på ovenstående link. Artiklerne er ikke bag betalingsmur.