DEI for change

DEI for change

Lovtjek

Køn og ledelse

Bestil en juridisk gennemgang og vurdering af, hvorvidt jeres topledelse efterlever lovgivningens regler om måltal for det underrepræsenterede køn i de øverste lag i topledelsen.

I kan desuden bestille en konkret juridisk gennemgang og vurdering af, hvorvidt jeres politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i de øvrige ledelseslag overholder lovens krav.

Regeringen har strammet kravene til private virksomheder og hele den offentlige sektor i to lovforslag, der blev vedtaget i foråret 2022 og trådte i kraft 1. januar 2023.

Det er muligt at bestille et lovtjek hos DEI for change, hvor I kan få afdækket:

1. Overholder I de nuværende regler om måltal?

2. Overholder jeres politik kravene i lovgivningen?

3. Hvad skal der til for at I overholder lovgivningen?

4. Afrapporterer I korrekt i relation til reglerne på området?

I modtager herefter en rapport med en analyse af jeres situation samt en række konkrete anbefalinger til, hvordan I kommer til at overholde den nye lovgivning.

Det kræver at I fremsender jeres nuværende måltal og politik samt eventuel afrapportering. Desuden vil det kræve en gennemgang af jeres kønsopdelte data på ledelsesområdet, jeres rekrutteringsprocesser og jeres ledelsesværdier og -uddannelse. Desuden en oversigt over eventuelle tiltag på området. Såfremt I endnu ikke har udviklet måltal og politik vil analysen bygge på de øvrige data nævnt ovenfor.

Det aftales konkret, hvilket materiale, der er brug for afhængig af jeres situation.

Kontakt DEI for change for at høre nærmere og få et konkret tilbud.

Kontakt DEI for change

DEI

for change

Hindegade 6

1303 København K

Denmark

+45 61 69 59 90

ck@deiforchange.com

Navigation

Mandag Morgen

Charlotte Kirkegaard

er fast klummeskribent i Ugebrevet Mandag Morgen.

Du kan læse med ved at klikke på ovenstående link. Artiklerne er ikke bag betalingsmur.