DEI for change

DEI for change

Lovgivning

Seksuel chikane

Den 1. juli 2023 træder en ny lovgivning i kraft, der både strammer og præciserer reglerne omkring seksuel chikane.

DEI for change leverer

  • Mundtligt oplæg om de nye regler
  • Gennemgang af jeres nuværende praksis og anbefalinger, så I fremover overholder lovgivningen.
  • Rådgivning til at opsætte en effektiv struktur, der sikrer en stærk ramme for at behandle sager og sikrer at alle ved, hvordan sager skal behandles.
  • Træning af ledere til at håndtere og skabe en sund kultur blandet medarbejdere.
  • Træning af medarbejdergrupper og/eller ledergrupper i hvordan man sikrer en inkluderende og sund kultur.
  • Kvantitativ undersøgelse af omfanget og niveauet af seksuel chikane i organisationen baseret på internationale og effektive metoder.
  • Rådgivning i hvordan det er muligt med de rigtige spørgsmål at indarbejde en løbende monitorering af seksuel chikane i egne løbende trivselsmålinger.

Kontakt DEI for change

DEI

for change

Hindegade 6

1303 København K

Denmark

+45 61 69 59 90

ck@deiforchange.com

Navigation

Mandag Morgen

Charlotte Kirkegaard

er fast klummeskribent i Ugebrevet Mandag Morgen.

Du kan læse med ved at klikke på ovenstående link. Artiklerne er ikke bag betalingsmur.