DEI for change

DEI for change

Kultur

Kulturen på en arbejdsplads er afgørende for trivsel, præstation og faglig udvikling for både ledere og medarbejdere.

For at skabe en kultur, der er tryg og inkluderende, kræves at der dels er en høj grad af bevidsthed omkring DEI og en stærk struktur til at understøtte den sunde kultur.

Når man skal vurdere en kultur vil det ofte kræve anonyme undersøgelser for at sikre at alle tør at udtale sig om, hvordan de egentlig har det.

Særligt udsatte vil ofte føle sig utrygge ved at tale højt om egne oplevelser. Vi har oplevet det omkring seksuel chikane igennem mange år, men andre eksklusionsmekanismer kan desværre have samme effekt.

Noget af det man skal se nærmere på er kommunikation, herunder brug af herskerteknikker og mikroaggressioner.

DEI for change kan hjælpe både med at udarbejde undersøgelser, der afdækker organisationens kulturelle udfordringer samt skabe en handlingsplan til forandring fulgt op af træning og workshops.

Kontakt DEI for change

DEI

for change

Hindegade 6

1303 København K

Denmark

+45 61 69 59 90

ck@deiforchange.com

Navigation

Mandag Morgen

Charlotte Kirkegaard

er fast klummeskribent i Ugebrevet Mandag Morgen.

Du kan læse med ved at klikke på ovenstående link. Artiklerne er ikke bag betalingsmur.