DEI for change

DEI for change

Inklusion

Arbejdet med at skabe en reel inkluderende kultur er både temmelig indgribende og ret interessant.

Man skal ofte arbejde med to metoder samtidig, hvor den ene del fokuserer på modstand og eksklusionsmekanismer og den anden del på at skabe gode rammer og metoder til reel inklusion.

Når man skal identificere modstand ser man på brug af herskerteknikker, mikroagressioner, strukturelt og kulturelt indlejret unconscious bias samt generel forskelsbehandling.

Og når man skal skabe de gode rammer, er man faktisk allerede i gang med at skabe inklusion, idet inklusion dybest set handler om at lytte åbent, integrere nye perspektiver og skabe bevidsthed omkring blinde vinkler, der både kan være hos personer og indlejret i organisationen.

Det er en proces, der er fortløbende og ikke noget, der stopper efter et seminar eller en workshop.

Tværtimod er det et vigtigt - og uundværligt - redskab i en moderne lærende organisation.

DEI for change tilbyder både workshops, mundtlige oplæg, undersøgelser og rådgivning indenfor området.

Der er sjældent to organisationer, der er helt ens og derfor arbejder DEI for change altid konkret og med afsæt i jeres nuværende situation.

Kontakt DEI for change

DEI

for change

Hindegade 6

1303 København K

Denmark

+45 61 69 59 90

ck@deiforchange.com

Navigation

Mandag Morgen

Charlotte Kirkegaard

er fast klummeskribent i Ugebrevet Mandag Morgen.

Du kan læse med ved at klikke på ovenstående link. Artiklerne er ikke bag betalingsmur.