DEI for change

DEI for change

Hvad betyder DEI

DEI står for Diversity, Equity and Inclusion - altså diversitet, lighed og inklusion.

Kort fortalt, så handler:

  • Diversitet om at vi ser, anerkender og hylder forskellighed.
  • Lighed om vi sikrer at alle har samme muligheder og arbejdsbetingelser uanset deres forskellighed.
  • Inklusion om at man lytter til dem, man ikke plejer at lytte til og tager deres perspektiver og ideer alvorligt.

Det er vigtigt i denne sammenhæng at indse og forstå at forskelligheden kan indebære forskelsbehandling - såsom sexisme og racisme - der ikke er tilsigtet og under ingen omstændigheder er fremmende for DEI.

Disse ekskluderende mekanismer kan udryddes fra organisationen, hvis man gør sig bevidst og vidende om, hvor de findes og hvordan de fungerer. Det kræver grundige undersøgelser af eksterne aktører, der ved hvad de skal se efter.

DEI for change har mange års erfaring i at undersøge og finde eksklusionsmekanismer samt at udarbejde anbefalinger til at undgå dem fremover. Det kan være nye former for ledelse, strukturelle forandringer og bevidste kulturændringer.

DEI

for change

Hindegade 6

1303 København K

Denmark

+45 61 69 59 90

ck@deiforchange.dk

Navigation

Mandag Morgen

Charlotte Kirkegaard

er fast klummeskribent i Ugebrevet Mandag Morgen.

Du kan læse med ved at klikke på ovenstående link. Artiklerne er ikke bag betalingsmur.