DEI for change

DEI for change

Den DEI sensitive organisation – for HR

Et skarpt oplæg, der vil åbne øjne for, hvilke kvaliteter den DEI sensitive organisation bør indeholde.

Oplægget vil udfolde alle tre dele af DEI:

- Hvordan sikrer man diversitet (diversity)

- Hvordan sørger man for lighed (equity)

- Hvordan arbejder man seriøst med inklusion (inclusion)

Der vil være fokus på både struktur, kultur og ledelsesværdier, og I vil blive guidet igennem alle tre dele med et DEI perspektiv. Desuden vil det give jer et overblik over, hvordan I mest effektivt kan udfolde en forandringsproces, der virker.

Indhold

Med afsæt i nyeste viden vil vi se nærmere på hvordan struktur, kultur og ledelsesværdier kan arbejde for en DEI dagsorden, og hvilke konkrete temaer, man bør arbejde med.

Rekrutteringsprocesser og karriere fremmende foranstaltninger skal sikre at alle talenter kommer i spil og har lige muligheder.

Oplægget vil inddrage de mest åbenlyse barrierer for lighed, såsom seksuelle krænkelser samt brugen af herskerteknikker og mikroaggressioner og levere gode bud på, hvordan man kan gøre det til et fælles ansvar at stoppe dem.

Endelig vil der blive gennemgået konkrete bud på, hvordan man sikrer en inkluderende kultur båret af en sund struktur og stærke ledelsesværdier.

Ovenstående vil blive eksemplificeret gennem konkrete eksempler indenfor temaer som karriereveje, barselsorlov, work-life balance, formel og uformel kultur, kommunikation etc.

Den nyeste lovgivning omkring køn og ledelse vil blive inddraget, såfremt organisationen er omfattet af reglerne.

Udbytte

Oplægget vil give klarhed og overblik over, hvilke muligheder og perspektiver, der mest effektivt vil forandre organisationen.

Det vil blive tydeligt for deltagerne, hvilken viden, der er brug for fra organisationen for at ramme plet med DEI forandringen.

Det vil skærpe fokus på de tiltag, der virker og hvilke der er knap så effektive.

Endelig vil det brede en vifte af muligheder ud, som kan prioriteres ud fra et vidensbaseret perspektiv.

Det vil give deltagerne et fælles sprog og en fælles indsigt i områdets mangfoldige karakter, og dermed skabe grobund for en effektiv samlet indsats, når de forskellige tiltag spiller godt sammen.

Målgruppe

HR ledere og medarbejdere

Praktisk

Oplægget kan bestilles af hhv. 1 times eller 2 timers varighed, og det kan foregå både online eller ved fysisk fremmøde.

Priser

1 time 15.000 kr. (online: 10.000 kr.)

2 timer 25.000 kr. (online: 17.000 kr.)

Hvis man bestiller 2 timers oplæg vil der være større mulighed for at stille spørgsmål og have åbne drøftelser undervejs.

Ved fysisk møde må tillægges rejseomkostninger udenfor Storkøbenhavn.

Underviser

Charlotte Kirkegaard er uddannet jurist og har +20 års erfaring indenfor DEI som hhv. forsker (Center for Ligestillingsforskning) og selvstændig konsulent (DEI for change). Hun har arbejdet for FN, EU, Nordisk Ministerråd, skiftende danske regeringer samt store virksomheder og organisationer, hvor hun har gennemført undersøgelser, analyser og strategier samt holdt foredrag både nationalt og internationalt. Desuden er hun forfatter til bogen ”Vi har jo døtre der følger os – Sådan får vi flere kvinder i ledelse”, der er udgivet på Djøf Forlag.

Kontakt DEI for change for at høre nærmere

DEI

for change

Hindegade 6

1303 København K

Denmark

+45 61 69 59 90

ck@deiforchange.com

Navigation

Mandag Morgen

Charlotte Kirkegaard

er fast klummeskribent i Ugebrevet Mandag Morgen.

Du kan læse med ved at klikke på ovenstående link. Artiklerne er ikke bag betalingsmur.